Determinizm jest poglądem, który mówi, że wszystkie zdarzenia wynikają jednoznacznie z określonych przyczyn. Naturalne czynniki działające na określony system naturalny muszą wywoływać przewidywalne skutki. Z deterministycznego punktu widzenia, jeżeli zachodzi coś nieprzewidzianego, to albo (1) niewystarczająco poznaliśmy łańcuchy przyczynowo-skutkowe w naturze, albo (2) nie byliśmy dość uważni prowadząc obserwacje. Zgodnie z takim punktem widzenia Matka Natura nie rzuca kości, lecz precyzyjnie planuje wszystkie swoje działania, w każdym miejscu i o każdej porze. Gdybyśmy mogli przeniknąć myśli Matki Natury, wówczas umielibyśmy śledzić jej plany i z powodzeniem przewidywać każdy wypadek, który kiedykolwiek miałby się wydarzyć, niezależnie od czasu i miejsca, w jakim miałoby to nastąpić. Z deterministycznego punktu widzenia przyszłość została w całości i nieodwracalnie ustalona w chwili stworzenia wszechświata. Osobiście nie bardzo w to wierzę klimatyzacja warszawa.

Jednakże celem osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej nauki było, ni mniej ni więcej, tylko wyeliminowanie sytuacji, w której zjawisko naturalne mogło stać się zaskoczeniem. Uczeni z powodzeniem opisali obszerne fragmenty zasadniczego planu Matki Natury, odkrywając prawa rządzące elektrycznością i magnetyzmem, falami, ciepłem, światłem, dźwiękiem, ruchem oraz oddziaływaniem atomów. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku niemal wszyscy naukowcy zaliczali siebie do deterministów. Raczkująca psychologia wyznawała podobny pogląd, twierdząc, że każde ludzkie działanie i myśl zostały zaprogramowane poprzez oddziaływania pomiędzy jednostką a jej otoczeniem. Cała rzeczywistość, od atomów do gwiazd, poruszała się i wywierała na siebie wzajemny wpływ na kształt wielkiego kosmicznego zegara. Ludzie, którzy są zbudowani z atomów, nie mogli być wyjątkiem. Zauważmy, że taki punkt widzenia nie pozostawia zbyt wiele miejsca na wolną wolę.


Datenschutzerklärung
Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!