Jednak w roku 1896 Antoine Becquerel odkrył radioaktywność, zjawisko wyraźnie niedeterministyczne, po czym na przestrzeni kilkudziesięciu lat nastąpiły odkrycia innych podstawowych procesów, których wyniki były równie nieprzewidywalne. Średni czas przebywania atomu na jakimś poziomie energetycznym lub okres połowicznego rozpadu radioizotopów można wyrazić z pomocą statystyki, ale nie da się przewidzieć, kiedy (i w pewnych przypadkach także - gdzie) nastąpi jakieś zjawisko subatomowe. Niektórzy uczeni przypuszczali, że oznacza to istnienie kolejnych nieznanych czynników, których dotychczas nie zauważono. Nawet wielki Albert Einstein w roku 1927 na konferencji naukowej w Brukseli oświadczył: „Jestem przekonany, że On nie gra w kości”. Mówiąc „On”, Einstein miał na myśli Stwórcę wszechświata.

W tym czasie inni badacze prowadzili doświadczenia, których rezultaty jasno wskazywały, że na swoim najbardziej podstawowym poziomie natura jest niedeterministyczna. Według ludzkiej skali czasu i przestrzeni natura niekiedy może wydawać się zdeterminowana, a to ze względu na fakt, że prawo uśredniania stosowane jest do ogromnej ilości osobnych oddziaływań pomiędzy cząstkami. Dowody zdobyte w niezliczonych doświadczeniach przeprowadzonych w ostatnim stuleciu dają nam prawo do wniosku, że poszukiwanie nowych czynników nie wykluczyło wrodzonego braku zdeterminowania oddziaływań między cząstkami subatomowymi. Zamiast tego eksperymenty doprowadziły do odkrycia zupełnie nowej klasy zjawisk, które nie poddają się deterministycznym przewidywaniom.

Jaki związek może zachodzić pomiędzy niezdeterminowanymi procesami a klęskami żywiołowymi? Użyjmy teraz przez chwilę naszej wyobraźni i    powiększmy jądro atomu radu do rozmiarów Ziemi. Takie ciało byłoby doskonałą planetą - choć jego grawitacja okazałaby się nieco za wysoka. Umieśćmy na tej planecie jakąś formę życia, powiedzmy - zmieniony genetycznie, bardzo wytrzymały gatunek mrówek. Pytanie brzmi: jak długo zdołałoby przetrwać mrowisko, zanim zniszczyłaby je jakaś katastrofa?

Wiecej informacji tu


Datenschutzerklärung
Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!